fisv

Byggnadsplanering, Kenneth Lindroos

Byggnadsplanering och övriga tjänster inom byggsektorn utföres med stor kompetens och lång erfarenhet av skärgårdsbyggande, -planering och övervakning.

Kenneth Lindroos utför dessa tjänster. Utbildning Byggmästare och merkonom, samt 15 årserfarenhet som byggnadsinspektör, brandchef och kommunal byggmästare. Privatföretagare ibranschen sedan 2002. Av Lantmäteriverket utsett offentligt köpvittne.

Uppgör köpebrev och andra överlåtelsehandlingar.

Behöver du bygglov eller ny stuga planerad? kontakta mig.

Kenneth Lindroos, +358415023385, kenneth@turehamn.com